Χρυσό έπαθλο EISA Maestro - 1500€ μετρητά

Το βραβείο για τον πρώτο Διεθνή νικητή 1500€ μετρητά


Χορηγία: EISA

Αργυρό έπαθλο EISA Maestro - 1000€ μετρητά

Το βραβείο για τον δεύτερο διεθνή νικητή είνα 1000€ μετρητά!


Χορηγία: EISA

Χάλκινο έπαθλο EISA Maestro - 750€ μετρητά

Το βραβείο για τον τρίτο Διεθνή νικητή είναι 750€


Χορηγία: EISA

Facebook Public’s Choice Award - 1000€ μετρητά

Βραβείο κοινού στη σελίδα της EISA στο Facebook.


Χορηγία: EISA

Φωτογραφικά βιβλία

Ο πρώτος νικητής του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού κερδίζει βιβλία συνολικής αξίας 80 ευρώ!


Χορηγία: Photonet Nexusmedia

Φωτογραφικά βιβλία

Ο δεύτερος νικητής του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού κερδίζει βιβλία συνολικής αξίας 60 ευρώ!


Χορηγία: Photonet Nexusmedia

Φωτογραφικά βιβλία

Ο τρίτος νικητής του ελληνικού σκέλους του διαγωνισμού κερδίζει βιβλία συνολικής αξίας 40 ευρώ!


Χορηγία: Photonet Nexusmedia

Χορηγοί