Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου (ή αλλιώς τα shorcuts) του Photoshop, προσφέρουν ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τους φωτογράφους. Μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο επεξεργασίας και να απλοποιήσουν πολύπλοκες εργασίες με το πάτημα κυριολεκτικά λίγων κουμπιών. 

Το κανάλι PTC (Photoshop Training Channel) δημοσίευσε στο YouTube ένα βίντεο που περιγράφει 65 χρήσιμες και σχετικά άγνωστες συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Photoshop, που θα λύσουν τα χέρια σε κάθε φωτογράφο. Το βίντεο περιλαμβάνει συντομεύσεις για Windows, αλλά και macOS.

 

 

Πριν δούμε το βίντεο όμως, πάμε να γνωρίζουμε μερικές πολύ βασικές συντομεύσεις

Tools 
V = Move tool
W = Magic Wand tool
L = Lasso tool
I = Eyedropper tool
C = Crop tool
T = Horizontal Type tool
B = Brush tool
J = Spot Healing Brush tool
H = Hand tool
P = Pen tool
S = Clone Stamp tool

Layers
Create New layer = Shift + Ctrl + N (Shift + Cmd + N)
Fill a layer = Alt + Delete (foreground) or Ctrl + Delete (background) {Alt + Backspace (foreground) or Cmd + Backspace (background)}
Flatten layers = Ctrl + Alt + Shift + E (Cmd + Alt + Shift + E)
New layer via copy = Ctrl + J (Cmd + J)
Select all layers = Ctrl + Alt + A (Cmd + Opt + A)
Group layers = Ctrl + G (Cmd + G)

Adjustments
Levels = Ctrl + L (Cmd + L)
Curves = Ctrl + M (Cmd + M)
Colour Balance = Ctrl + B (Cmd + B)
Hue/Saturation = Ctrl + U (Cmd + U)


Fit on screen = Ctrl + 0 (Cmd + 0)
Increase brush size (Brush, Stamp tools) = ]
Decrease brush size (Brush, Stamp tools) = [
Increase brush hardness (Brush, Stamp tools) = Shift + ]
Decrease brush hardness (Brush, Stamp tools) = Shift + [
Deselect all = Ctrl + D (Cmd + D)

 

Αφού μάθαμε τα βασικά, πάμε να γνωρίσουμε και τις πιο σπάνιες και περίπλοκες συντομεύσεις, όπως τις παρουσίασε το κανάλι PTC (Photoshop Training Channel).

 

Εάν θέλετε να μάθετε ακόμη περισσότερες συντομεύσεις επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Adobe, που διατηρεί μια μεγάλη λίστα συντομεύσεων.